در ادامه آموزش آستین این بار آموزش آستین روبدوشامبر و چین سرشانه و چین دم آستین همراه با نکات دوخت به روش گرلاوین با حضور خانم خدادادی از شبکه آموزش سیما