حاج محمود کریمی می گوید : هرگاه من آهنگ ظهر عطش محسن چاوشی را گوش می کنم به مدت زیادی گریه می کنم و ...