آموزش الگوی بالاتنه جلو همراه با نکات کلیدی الگو به روش گرلاوین با حضور خانم خدادادی از شبکه آموزش سیما