هدف از ساخت این ربات سخنگو که با تلاش دانشجویان دانشگاه شریف ساخته شده، آموزش زبان انگلیسی سال اول دبیرستان است.