سخنان حجت الاسلام سرلک راجع به سیره پیامبر اکرم(ص) در غذا خوردن و رعایت آداب خوردن و آشامیدن در برنامه نقطه اوج