نسخه فارسی نماهنگ هر کجا هستی (wherever you are) از آلبوم «سلام» سامی یوسف که به تازگی انتشار یافته است (به همراه زیرنویس فارسی)