دلبری که خرید دل ها را/ با نگاهش کشید دریا را/ آسمان داشت میل عطر زمین/ و زمین داشت میل بالا را ... شعر خوانی حاج محمود کریمی در شب خجسته میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام.