برسانند اگر تربت دلداران را/ در می آرند ز هر دلهره بیماران را/ همه سرمایه ی یک اهل کرامت کرم است/ احتیاجی به دِرَم نیست ، کرم داران را … مدح و ثنای اباعبدالله الحسین علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه در شب سوم شعبان.