نماهنگ زیبا و دلنشین «شناسنامه» با صدای گرم «حامد زمانی» و شعر «حامد عسکری».