عنکبوت کوچولو برای شکار کردن کمین کرده تا اینکه یه پشه تصادف می کنه و روی زمین میوفته عنکبوت تصمیم میگیره این پشه رو شکار کنه اما پشه فرار می کنه و تعقیب و گریز این دو تا شروع می شه ......