آموزش دور دوزی ترمه دوزی که انواع دوخت در این طرح به کار رفته است در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم