عشق است و امید است درآمیخته باهم....آینه و آب و گل و لبخند فراهم.....ای حسن جمال تو شده شهره ی آفاق.....گهواره ی تو دامن بانوی دو عالم....نماهنگ زیبای میلاد عشق با صدای حمید فولادوند