امشب چراغان است باغ ایمان......پیچیده عطر گل بوی باران......ای حضرت حجت، نور هدایت.....صبح ولایت ، خوش آمدی......نماهنگ زیبای میلاد موعود با صدای یاسر شیرازی