در حسرت رویت شب ما چون گیسویت شد دریایی.....دارد به جنون می کشد افسانه ی این شیدایی.....ماه دل آرا......نماهنگ زیبای ماه دل آرا با صدای مجید اخشابی