سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپرم.....اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم...... ..آواز بسیار زیبا با صدای علیرضا قربانی و دکلمه ژاله صادقیان