مست آمدم ای پیر که مستانه بمیرم....مستانه در این گوشه ی میخانه بمیرم.....درویشم و بگذار قلندر منشانه.....کاکل همه افشان به سر شانه بمیرم.... نماهنگ زیبای مستانه با صدای علیرضا قربانی و دکلمه ژاله صادقیان