سکانسی منتخب از سریال فاخر "شوق پرواز" به کارگردانی یدالله صمدی که به واکاوی زندگی سرلشگر شهید خلبان عباس بابایی پرداخته است.