نسیمی از سر زلفت بهار دنیا شد/ تو /امدی و امیدی به عشق پیدا شد/ تو آمدی و خبر آمد از سرای عرش/ زمین برای همیشه پر از مسیحا شد ... مدح و ثنای امام جواد علیه السلام نهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت و حضرت علی اصغر علیه السلام با نوای حاج محمدرضا طاهری.