فرشته عیدی میگره از بانوی قم/ پدر شده برادر امام هشتم/ چراغ خونهی رضایی/ یکی یدونه ی رضایی ... سرودی خوانی مداح اهل بیت احمد نیکبختیان در شب ولادت امام جواد علیه السلام.