سال دهم هجری بود پیامبر (ص) آخرین حج خود را که حج الوداع نام داشت به پایان رسانده بود و ... انیمیشن های قرآنی با موضوع بیعت