تصاویری از گل نهایی و برتری داماش مقابل استقلال در بازی پایانی لیگ دوازدهم .