مستندی درباره ی طوطی ، در این کلیپ با انواع بسیار زیبا و نادر از طوطی ها آشنا خواهید شد