در این آیه و آیه بعد سخن نهایى گفته شده و راه نجات مشخص گردیده است، نخست عموم مردم جهان را مخاطب ساخته، مى‏گوید: «اى مردم از طرف پروردگار شما پیامبرى آمده است که براهین و دلایل آشکار دارد و همچنین نور آشکارى به نام قرآن با او فرستاده شده که روشنگر راه سعادت شماست» ...