بهانه جویى یهود- در این آیه، نخست اشاره به درخواست اهل کتاب (یهود) مى‏کند و مى‏گوید: «اهل کتاب از تو تقاضا مى‏کنند که کتابى از آسمان (یکجا) بر آنها نازل کنى» ...