تصاویری شگفت انگیز از باغ پرندگان اصفهان و جلوه هایی از شکوه خلقت خداوند در پرندگان.