برنامه نود مورخ 16 اردیبهشت 1392 با حضور مهمان ویژه این هفته «مهدی رحمتی» و گفتگوی فردوسی پور با او .