به تو دل بستم من تنها... به تو ای آرام و قرارم....اگه که خوابم یاد تو هستم..... اگه بیدارم تو را دارم......مناجات بسیار زیبا با اجرای زنده گروه تواشیح و همسرایی ذکر