بگذر کمی عرض ارادت بنویسم/ دور از تو و با نیت قربت بنویسم/ سجاده شب پهن شده حی علی الشعر/ بگذار برایت دو سه رکعت بنویسم … شعر خوانی حاج سید مهدی میرداماد در عشق و ارادت به ساحت مقدس امام هادی علیه السلام در شام شهادت حضرت.