سامرا با صفا میشه/ عشق وشور باز به پا میشه/ سامرا یروزی عاشقا/ شبیه کربلا میشه ... نوحه سینه زنی شور با نوای سید مهدی میرداماد در شام شهادت امام هادی علیه السلام.