در پی سقوط یک هواپیمای ترابری با 7 سرنشین آمریکایی در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام تمامی سرنشینان آن کشته شدند