ای هدایت راه خود را یافته در کوی تو/ ای چراغ عقل روشن از فروغ روی تو/ هادیانه خلق را خط طریقت سوی تو ... نوحه سینه زنی با نوای حمید علیمی در شب شهادت امام هادی علیه السلام.