علی دلبره علی محشره/ علی حیدره حیدره حیدره/ علی ماه من علی شاه من/ علی پادشاهی که تختش منبره ... مولودی خوانی حاج مهدی اکبری در شب میلاد امام محمد باقر علیه السلام.