آموزش یک مدل گل زیبا به نام لاله واژگون در بخش هنری برنامه خانواده با حضور خانم امیریان