داستان یک پیرمرد زرنگ و زیرکی به نام نعمت که کارش بار بردن برای دیگران بود و .... از سری مجموعه های داستانهای شیرین از شبکه جام جم