مادرم دعا می کرد پدرم می جنگید قلبمون اون روزها این همه ترک نداشت/ دلمون شور میزد دستامون ترک نداشت/..... کلیپ پرچم سفید با صدای محسن چاوشی