داستان این قسمت در مورد راسویی هست که با بوی بدش همه رو فراری میده اما اسکار عاشق این بوی بد می شه و راسو از دست اسکار خسته می شه و فرار می کنه......