یک ذغال اخته روی دخته و اسکار می خواد اونو بچینه و بخوره اما شاخه ای که ذغال اخته بهش وصله در دسترس نیست خودتون ببینید این مارمولم بامزه چه کار می کنه.......