ترانه زیبا و مشهور «موطنی» با صدای "حسین الاکرف" که در دومین سالگرد انقلاب بحرین با حضور بازیگرانی نظیر آیات القرمزی که امروز در زندان های آل خلیفه به سر می برند ، خوانده شده است. همچنین شعر این اثر سرودۀ ابراهیم طوقان» شاعر مشهور فلسطینی است که روح انقلابی‌گری را در میان اعراب به یاد می‌آورد.