گزیده ای از اشعار زیبای مداح اهل بیت مصطفی صابر خراسانی در مدح واقعه ی کربلا.....