ای محمد ای رسول بهترین کردارها/ حسن خلقت شهره در اخلاق و در رفتارها/ در بیانت بند می آید زبان ناطقان/ قامت مدحت کجا و خلعت گفتارها ... نوحه سینه زنی واحد در شب رحلت پیامبر با نوای حاج محمود کریمی.