ملکوت نگاه بارانی راهی یک مدینه اندوه است/ سالیانیست از غم غربت خاطر خسته ی تو مجروح است/ این اهالی ظلمت دنیا مردمان قبیله ی وهم اند/ در سلوک هدایت و رحمت اشتیاق تو را نمی فهمند ... مرثیه خوانی حاج محمود کریمی به مناسبت شهادت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.