آموزش یک مدل گل پارچه‌ای مخصوص لباس‌های مجلسی در بخش آذین از برنامه خانواده