تن من را به هوای تو شدن ریخته اند/ علی و فاطمه در این دو بدن ریخته اند/ جلوه واحده را بین دو تن ریخته اند/ این حسینیست که در قالب من ریخته اند ... اذن خانم زینب کبری از برادر بزرگوارش برای به میدان فرستادن فرزندانش با صدای حاج محمود کریمی.