تشییع با شکوه پیکر شهید گمنام در شب چهرام ما محرم در هیئت رایه العباس با نوای حاج محمود کریمی.