نگاهم از سرشک غصه تر شد/ دلم از آتش غم شعله ور شد/ نگاه مهربانت را که دیدم/ دل شرمنده ام شرمنده تر شد ... نوحه سینه زنی در شب چهارم ماه محرم و به مناسبت شهادت حضرت حر با نوای سید مهدی میرداماد.