مرثیه خوانی و ذکر مصیبت شهادت حر در روز عاشورا از زبان سید مهدی میرداماد در شب چهارم ماه محرم.