هاچ از شنیده بود که یک سری زنبور عسل در جنگل زندگی می‌کنند به دنبال آنها رفت شاید خبری از مادرش بگیره وقتی به کندو رسید زنبورهای سرباز او رو به کندو راه ندادند یک زنبور پیر به کمک هاچ آمد و .... کارتون خاطر انگیز هاچ زنبور عسل