نماهنگی زیبا به زبان عربی در شان و منزلت حضرت رسول محمد المصطفی صل الله علیه و آله ، همراه با تصاویری از تظاهرات پرشور جهان اسلام در محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر عزیزشان.