بخش اول از برنامه «راز» مورخ 25 شهریور 1391؛ با موضوع " فریب و توهین، راهبرد رسانه ای غرب" در بیان توضیحات مقدماتی در مورد فیلم ضد اسلامی « معصومیت مسلمانان» از جمله دلایل تولید این فیلم، حامیان آن و ارتباط آن با سناریوی اسلام هراسی صهیونیستی از زبان دکتر طالب زاده، فواد ایزدی و سید هادی افقهی.