تا صورت پیوند جهان بود علی بود/ عنی هدف از عالم موجود علی بود/ تسکین دل آدم و داوود علی بود/ از آیه انفاق چو مبسوط علی بود ... مدح و ثنای مولای متقیان علی علیه السلام در شب عید غدیر با نوای حاج مهدی سلحشور.